Slonček Dumbo

Slonček Dumbo
Glavna tema
Zdravje - splošno
Dodatne teme
-
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Učni Cilji:
vzpostvljanje pozitivnega vrednotenja fizičnega zdravja
medsebojno sodelovanje in povezovanje
razumevanje pozitivnih plati tekmovalnosti

Zaželeni rezultati:
Udeleženci bodo spoznali, da je lahko gibanje, ne le zdravo, ampak tudi zabavno in ima velik doprinos pri medsebojnem povezovanju in sodelovanju.
Pregled dejavnosti
Aktivnost spodbuja udeležence, da razmišljajo o telesnem zdravju in se pri tem tudi zabavajo. Pri tej igri otroci spoznajo, da je lahko gibanje zanimivo, zabavno, sproščujoče. Prav tako preko te igre razvijajo svoje logično mišljenje in se povezujejo z ostalimi udeleženci.
Opis dejavnosti
Za to igro potrebujemo telovadnico ali zunanje igrišče.
Vodja določi enega otroka, ki bo slonček. Ta se postavi na eno stran telovadnice/ igrišča. Ostali sodelujoči se postavijo na drugo stran igrišča. Otrok, ki je slonček, ima sklenjeni roki v obliki rilca usmerjene predse.
Na znak vodje morajo igralci čim hitreje priti na drugo stran igrišča mimo slona, ne da bi se jih ta dotaknil z rilcem.
kogar se slon dotakne, je ujet in postane tudi ta slon, ki pomaga uloviti še ostale.
Ko je nekdo ulovljen, se ta prime za roke ostalih že ujetih in skupaj lovijo še ne ulovljene otroke.
Zmaga tisti, ki ga ulovijo nazadnje in je ta v naslednjem krogu slonček Dumbo.

Viri in dodatno gradivo
Metodologija:
Skupinsko delo, delo v dvojicah, individualno delo
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a comment