About_SI

YOUTH COURAGE – TI SI DEL REŠITVE

Mladi lahko s tem, ko postanejo aktivni državljani in sodelujejo v družbenem življenju, oblikujejo lastno prihodnost, da bo bolj vključujoča in solidarna. Še posebej se lahko okrepijo marginalizirane skupine, da bi lahko tudi one sledile svojim ciljem.

Il progetto YOUTH COURAGE aumenta la visibilità e la consapevolezza per la situazione giovanile e lavora attraverso:

Sodobni,  v prihodnost usmerjeni načini (ponovnega) povezovanje z marginaliziranimi skupinami mladih, ki so v kriznih časih izgubili svoje podporne skupine

Opolnomočenje mladih: aktivno državljanstvo, prevzemanje odgovornosti za osebno fizično in duševno zdravje, rast preko solidarnosti in participacije

Nuditi inovativne raziskovalne instrumente, ki bodo pokazali  na trenutno situacijo marginaliziranih mladih in njihovih podpornih delavcev

YOUTH COURAGE JE ZA:

Mladi (12-25 let), ki so zaradi ovir v življenju odrinjeni na rob družbe ali se iz osebnih razlogov ne identificirajo z ostalo populacijo

Mladinski delavci: profesionalni delavci, prostovoljci, socialni in ulični delavci

Organizacije in mreže, ki delajo z mladimi in zaposlujejo mladinske delavce

Raziskovalne organizacije in odločevalci politik/odločanja

PROJEKTNI REZULTATI

Za doseganje ciljev projekta YOUTH COURAGE bo partnerstvo implementiralo štiri rezultate projekta: