Čevlji nekoga drugega

Čevlji nekoga drugega
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Dodatne teme
-
Trajanje
1-2 ure
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
(Učni) cilji
S postavljanjem udeležencev v čevlje drugih ljudi, ki imajo različne poklicne položaje, si aktivnost prizadeva spodbujati empatijo.
Udeleženci se bodo jasneje zavedali težav, stališč in obveznosti, povezanih z različnimi poklici.
Pričakovani rezultati
S simulacijo izmenjave vlog se od udeležencev pričakuje, da razvijejo večji občutek empatije in razumevanja do poklicnih vlog drugih.
Aktivnost bo verjetno razširila ozaveščenost udeležencev o različnih poklicih.
Pregled dejavnosti
Ta aktivnost je zasnovana tako, da proučuje, kako bi se udeleženci obnašali, ko bi izmenjali svoje vloge z udeleženci, ki imajo druge vloge ter prikazuje, kako bi se ljudje obnašali, ko bi se postavili v čevlje nekoga drugega, ki imajo npr. drugačen poklic.
Opis dejavnosti
Priprava vlog: (5 minut)
Ustvarite seznam različnih poklicnih identitet na podlagi želenih učnih ciljev (npr. zdravnik, učitelj, kuhar, policist, umetnik, inženir itd.).
Vsakemu udeležencu na skrivaj dodelite določen poklicni značaj, ne da bi ga razkrili drugim, tako da jim daste svoje kartice vlog.
Izmenjava vlog: (10 minut)
Pojasnite udeležencem, da bodo med aktivnostjo izmenjevali svoje vloge z drugimi.
Udeležencem naročite, naj poiščejo partnerja, s katerim bodo izmenjali vloge.
Udeležencem omogočite čas, da s partnerji razpravljajo o svojih izvirnih in izmenjanih vlogah ter delijo vpoglede, izzive in izkušnje, povezane z njihovimi poklici.
Refleksija in igranje vlog: (45 minut)
Povabite udeležence, da sodelujejo v igri vlog, v kateri prevzamejo značilnosti in dolžnosti poklica, na katerega so prešli. (25 minut)
Spodbujajte udeležence, da razmislijo o svojem novem položaju pri sprejemanju odločitev in interakciji z drugimi.
Po končani igri vlog, lahko udeleženci delijo svoje izkušnje, opažanja in novo pridobljeno razumevanje. (10 minut)
Spodbujajte pogovor o težavah, stališčih in vpogledih, odkritih med zamenjavo vlog, s poudarkom na vrednosti empatije in razumevanja v različnih poklicnih kontekstih. (10 minut)

Viri in dodatno gradivo
Materiali: Pisalo, majhni listi papirja, ki se uporabljajo kot kartice vlog

Dodatne opombe
Spodbujajte udeležence, da k izmenjavi vlog pristopijo z odprtim umom, spoštovanjem in občutljivostjo do izzivov in izkušenj dodeljenih vlog. Opomnite jih, naj se izogibajo stereotipom ali domnev o poklicu, ki ga utelešajo.
Spodbujajte vse udeležence, da se aktivno vključijo v dejavnosti igranja vlog in razprave. To vključuje prevzemanje značilnosti, odgovornosti in postopkov odločanja, povezanih z dodeljenim poklicem.
Pomagajte udeležencem pri vodenju izmenjave vlog, pri odgovorih na morebitna vprašanja ali pomisleke in spodbujati smiselne razprave.
Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upoštevajte velikost in dinamiko skupine. Prilagodite trajanje, obliko razprave in tehnike moderiranja, da bodo ustrezali posebnim potrebam in značilnostim udeležencev.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment