Dan Zemlje

Dan Zemlje
Glavna tema
Mobilnost - delež javnega prostora
Dodatne teme
-
Trajanje
1-2 ure
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Učni Cilji:
udeleženci ozavestijo pomen čistega okolja
spoznajo razliko med ločevanjem in recikliranjem
razvijajo motorične in ustvarjalne spretnosti

Zaželeni rezultati:
Udeleženci ponotranjijo pomembnost čistoče okolja za boljše in brezskrbno življenje vseh živih bitji.

Pregled dejavnosti
Aktivnost spodbuja udeležence k spoznavanju in seznanjanju z ločevanjem in recikliranjem odpadkov, kaj to pomeni za naše okolje, planet in življenje. Prav tako udeležence spodbudi k akciji, torej posameznik preko sajenja ozavesti pomen skrbi za rastline in preko pobiranja odpadkov ozavesti pomembnost čistega okolja.
Opis dejavnosti
Udeleženci se skupaj s koordinatorjem sprehodijo po okolici svojega domačega kraja. Zraven vzamejo vrečke za smeti in rokavice. Med sprehodom pobirajo smeti in jih sproti tudi ustrezno ločujejo (pembalaža posebej, papir in karton posebej, steklo posebej). Med sprehodom se z udeleženci pogovorimo o razlikah ločevanja in recikliranja. Ko se sprehod zaključi in očistimo okolico, odpadke tudi primerno ločimo.
Sledi diskusija na temo Čistega okolja v povezavi z našim življenjem - se pogovorimo, zakaj je pomembno, da skrbimo za čistočo okolja, kaj to pomeni za naravo, živali in ljudi, kako to vpliva na našo sedanjost in prihodnost,...
Dotaknemo se pogozdovanja in sajenja rastlin.
Izhajajoč iz tega udeležence povabimo, da skupaj ustvarimo lončke, v katere bomo posadili izbrano rastlino.

Po koncu dejavnosti, ponovimo pomen sejanja in pogozdovanja, podamo napotke za skrb rastline in s tem zaključimo, da se naša skrb za rastlino odseva tudi v skrbi za širše okolje, v katerem živimo.

Viri in dodatno gradivo
Materiali:
Tempera barve, serveti, lepilo, čopiči, zemlja,pesek, pločevinasti ali glineni lončki, semena različnih rastlin, lopatke, zalivalke, zaščitne folije, vrečke za smeti in rokavice
Metodologija:

Skupinsko delo

Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment