Demonstracijski zaganjalnik

Demonstracijski zaganjalnik
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - Kulturna pripadnost
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilj
Spoznavanje udeležencev.
Pričakovani rezultati:
Udeleženci se bodo spoznali na interaktiven način.

Pregled dejavnosti
Vsak udeleženec prvega sestanka mora narediti zastavo. Vsak udeleženec mora na svojo zastavo napisati svoje ime v obliki uganke. Zastavo morajo postaviti nase ali na glavo, tako da je vidna drugim. Udeleženci se spoznavajo skozi uganke, zaradi česar je lahko bolj zabavno.
Druga možnost je, da udeleženci napišejo svoj življenjski moto na zastavo, da se predstavijo drugim.
Opis dejavnosti
. Predstavite navodila udeležencem.
2. Prosite udeležence, naj naredijo zastave.
3. Udeleženci se morajo seznaniti z zastavami.
Viri in dodatno gradivo
Materiali: Listi papirja, pisala, škarje.
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment