Ekološka delavnica

Ekološka delavnica
Glavna tema
Mobilnost - delež javnega prostora
Dodatne teme
Zdravje - fizično zdravje
Solidarnost - Prostovoljstvo
Trajanje
1+ dnevi
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilj aktivnosti je izobraževanje mladih o okolijski trajnosti, s posebnim poudarkom na ekološkem odtisu, z zagotavljanjem specifičnih nacionalnih podatkov in nadaljevanjem s skupnim razmislekom o tej temi.
Skozi aktivnost udeleženci konkretno prispevajo k ustvarjanju in/ali
vzdrževanje mestnega vrta. Drugič, cilj je spodbuditi mlade, da skrbijo za planet z neposrednimi ukrepi na območju, kjer živijo.
Pregled dejavnosti
Aktivnost obsega izvedbo vprašalnika in aktivnosti za spodbujanje skrbi za lokalno okolje. Udeleženci bodo iz prve roke izkusili nekatera merila, po katerih se meri ekološki odtis, in okrepili svoje znanje o okolijski trajnosti.
Opis dejavnosti
Dejavnost je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in refleksivnega prvega dela ter drugega bolj praktičnega dela.

Za prvi del je potrebno za vsakega udeleženca pripraviti vprašalnik, ki meri ekološki odtis vseh. Glej poglavje "Viri in dodatni materiali" za primer vprašalnika o ekološkem odtisu.

Udeležence prosimo, da delijo rezultate svojega individualnega vprašalnika, da ugotovijo, "koliko zemljišča" ustreza rezultatu, ki so ga dosegli. Vsakdo lahko potem odgovori na vprašanje: "Koliko planetov Zemlje bi morali srečati, da bi vodili naš življenjski slog?" in razviti skupni razmislek o ravni trajnosti njihovega življenjskega sloga.

Drugi del vključuje dejavnost, ki se izvaja na terenu in je lahko ustvarjanje vrta/dvorišča z delavnicami sejanja in sajenja, da bi spodbudili trajnostno rabo skupnih prostorov za mlade v soseski.

Druga možnost je, da se organizira dejavnost čiščenja ulic, da se mlade spodbudi k okoljski ozaveščenosti o svojem območju in spoštljivih državljanih.

Pri teh dejavnostih bi bilo priporočljivo, da se obrnete na ustrezne lokalne uprave ali lokalna združenja, ki so dejavna na tem področju. Na ta način je mogoče spodbujati zdravje posameznika in kolektiva ter varstvo okolja in povečati zavezanost podpori morebitnim spremembam v njihovih soseskah.

Potrebni materiali: za prvi del: tabla, več izvodov vprašalnika in pisala; za drugi del: glede na vrsto dejavnosti, ki se jo odločite izvesti, morate nabaviti ustrezno tehnično gradivo.
Viri in dodatno gradivo
Dodatne opombe
Zelo pomembno je oblikovanje in razširjanje informativnega gradiva, da bi dosegli vse kraje v soseščini in vključili zainteresirane mlade. Drugi del dejavnosti zlasti vključuje organizacijo dejavnosti na prostem za nego javnih prostorov, ki se razumejo kot skupne dobrine.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment