Escape the Gloom

Escape the Gloom

Soba pobega, ki opolnomoči mlade, da ponovno najdejo svoj pogum. Predstavlja priložnosti za sodelovanje preko odprtega inovativnega pristopa in prenosljivimi smernicami za kreiranje sob pobega za mladinsko okolje.

Kampanje odprtih inovacij v družbenih medijih za mlade za oblikovanje izobraževalne igre

Testiranje igre pobega v vseh partnerskih državah in snemanje video napovednikov/prehodov