Kdo sem?

Kdo sem?
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - Kulturna pripadnost
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
opolnomočenje in vključevanje - ponos
Zdravje - splošno
Solidarnost - sodelovanje
Trajanje
1-2 ure
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Spodbujanje razumevanja kulturnih razlik z izbiro aktivistov, primernih za skupino, ob upoštevanju potencialnih kulturnih različic.
Udeleženci bodo pridobili znanje o življenju, dosežkih in prispevkih različnih aktivistov ter razširili svoje razumevanje družbenih vprašanj in zgodovinskih kontekstov.

Pričakovani rezultati:
Udeleženci bodo razvili večjo občutljivost za kulturno raznolikost, ko se bodo vključili v aktivnost, s čimer bodo spodbujali bolj vključujočo in empatično miselnost.
Z oblikovanjem vprašanj in analizo namigov bodo udeleženci izboljšali svoje sposobnosti kritičnega razmišljanja in komunikacijske spretnosti ter spodbujali učinkovite zmožnosti zbiranja informacij.
Pregled dejavnosti
Ta dejavnost je igra ugibanja, ki udeležence spodbuja k spoznavanju različnih aktivistov, hkrati pa spodbuja kulturno občutljivost in spodbuja debato.
Opis dejavnosti
Moderator pred začetkom aktivnosti prebere seznam aktivistov in vpraša udeležence. Izbrani aktivisti morajo biti primerni za skupino, saj lahko pride do kulturnih razlik.
Moderator udeležencem razdeli samolepilne listke, na katerih so napisana imena aktivistov. Vsak udeleženec dobi en samolepilni listek, ne da bi vedel vnaprej vedeti, kdo je. Samolepilne listke prilepijo na čelo.
Vsak udeleženec lahko postavi do 10 vprašanj, da ugotovi, kdo je. Moderator lahko na koncu pomaga, če obstaja nekdo, ki ni mogel uganiti.
Ko vsi uspešno identificirajo dodeljenega aktivista, moderator vpraša po povratnih informacijah. Udeležence spodbujamo, da delijo svoje občutke o aktivnosti ali predlagajo načine za njeno izboljšanje.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna populacija:
Mladi

Materiali:
Pisalo, samolepilni listki

Dodatne opombe
Pri izbiri aktivistov je treba upoštevati socialno in kulturno ozadje udeležencev.

Udeležencem je treba dati omejen seznam aktivistov, sicer je težko uganiti, kdo so.

Ideje za aktiviste:
Nelson Mandela, Martin Luther King, Greta Thurnberg, Harvey Milk, Svetlana Tikhanovskaya, Terry Fox itd.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment