Kokoš, opica, dinozaver

Kokoš, opica, dinozaver
Glavna tema
Solidarnost - sodelovanje
Dodatne teme
-
Trajanje
5-30 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Učni Cilji:
vzpostvljanje stikov in odnosov
razvijanje poguma

Zaželeni rezultati:
Udeleženci se med seboj bolje spoznajo in povežejo.
Pregled dejavnosti
Aktivnost spodbuja udeležence, da se med seboj bolje spoznajo, povežejo in vzpostavijo odnos. Igra spodbuja udeležence, da stopijo iz svoje cone udobja in razvijajo svoje socialne kompetence.
cilj igre je, da otroci preko igre: kamen, škarje, papir pridejo do Supermana.
Opis dejavnosti
Vsi igralci začnejo kot kokoši in jih tudi oponašajo. Vsaka kokoš poišče drugo kokoš. Ker si želita napredovati, se igrata igro kamen - škarje - papir. Tista, ki zmaga, napreduje v opico. Ta opica poišče drugo opico in spet se igrata kamen - škarje - papir. Zmagovalec postane dinozaver. Ta išče drugega dinozavra in igra se ponovi. Tisti dinozaver, ki prvi zmaga, postane Superman. Igra se konča, ko vsi postanejo Supermani.
Viri in dodatno gradivo
Povzeto po Pika Stop.
https://pikastop.talentiran.si/
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment