Most

Most
Glavna tema
Solidarnost - družbene dejavnosti
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Trajanje
1-2 ure
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
● Timsko sodelovanje
● Raziskovanje posameznikovega prispevka v timu
● Dogovarjanje in usklajevanje

Zaželeni rezultati:
Skupina preko dogovarjanja sodeluje z drugo skupino, s katero na koncu zgradita most preko katerega lahko zapelje avtomobilček.
Pregled dejavnosti
Aktivnost je namenjena spodbujanju timskega sodelovanja med udeleženci, potrebni so kompromisi in poslušanje drug drugega v skupini. Posamezniki se učijo povedati svoje mnenje na jasen način ter uporabiti spretnosti komunikacije z drugimi.
Opis dejavnosti
Udeležence razdelimo v dve skupini (če jih je več, jih razdelimo v 4 skupine, med seboj sodelujeta le dve skupini). Idealno je, če imamo na razpolago dva prostora ali vsaj pregrado med skupina, tako da se ne vidita med seboj.
Navodilo skupinama: Vsaka skupina bo sestavila polovico mostu, preko katerega se bo na koncu zapeljal avtomobilček. Most naj bo dvignjen tako, da bo spodaj lahko tekla reka, tla pa bodo nadaljevanje ceste. Torej, na koncu bomo potisnili avtomobilček na eni strani mostu in se bo prepeljal čez ter se spustil po drugi strani mostu. Nato se skupini ločita in odideta na takšno razdaljo, da se med seboj ne vidita. V vsaki skupini izberejo pogajalca, osebo , ki bo imela kontakt s pogajalcem iz druge skupine, ki bosta usklajevala gradnjo mostu. Nato povemo, koliko časa bodo imeli za ustvarjanje, v našem primeru 25 minut.

Vodja sproti pove, kdaj je minil določen čas in usmerja delo skupin:
- 7 minut vsaka skupina razmišlja, kakšen most bi zgradila
- 1 minuta za pogajalca, da se dogovorita (pogajalca odpeljemo malo stran, pri pogovoru pa ne uporabljata nobenih pripomočkov za prikaz)
- 7 minut skupini ustvarjata
- 1 minuta za pogajalca
- 5 minut skupini ustvarjata
- 0,5 minute za pogajalca
- 3,5 minute skupini ustvarjata

Če želita lahko skupini ustvarjata manj časa in ne izkoristita vseh minut za pogajanje.
Po tem času skupini prineseta svoja dela mostu in ju postavita skupaj. Nato pa čez most spustimo avtomobilček.
Sledi refleksija: kako so zadovoljni z mostom? Kakšno je bilo skupno sodelovanje, kaj bi spremenili?
Nato udeleženci obeh skupin odidejo na prostor, kjer so ustvarjali most in si podajo povratno sporočilo o njihovem skupinskem delu. Vsak razmisli o timskem sodelovanje, o svojem prispevku, pove, kaj je videl, doživel, kaj bi drugim sporočil o njihovem delu.
Viri in dodatno gradivo
Pripravimo materiale za obe skupini, ki morajo biti enaki.
Primer materialov za gradnjo mostu:
- Selotejp
- 5 listov papirja
- 1 večji papir
- 3 flumastri

Povzeto po
Rozman, U: Trening socialnih veščin, Educa, 2006
Dodatne opombe
Skupinsko delo v dveh skupinah z po največ 6 udeleženci. Če je udeležencev več, jih lahko razdelimo v 4 skupine.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment