N.E.O.N. – Ni izključeno iz naše soseske

N.E.O.N. - Ni izključeno iz naše soseske
Glavna tema
Solidarnost - civilne dejavnosti
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
Mobilnost - delež javnega prostora
Drugo - umetnost
Trajanje
1+ dnevi
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji aktivnosti so:
- spodbujati socialno vključenost v soseščini s prenosom vrednot sprejemanja, strpnosti in medsebojne delitvE
- ustvariti dragocene intervencije z učinki, ki bi lahko trajali dlje časa, z družbeno angažiranostjo mladih
Pregled dejavnosti
N.E.O.N - Not Excluded from Our Neighbourhood - je projekt, ki ga financira evropska solidarnostna enota. Cilj projekta je bil posredovati v predmestju (imenovanem okrožje 5) v Torinu v Italiji, da bi postalo kraj, kjer so prostori za socialno vključenost bolje označeni. Protagonisti so bili mladi, njihove družine in prijatelji in so bili odprti za vse prebivalce 5. okrožja. Socialna vključenost je bila glavni cilj pobude, ki je poskušala vključiti migrante, ki so bivali v predmestju/okrožju.
Opis dejavnosti
Projektna iniciativa N.E.O.N je umetniško izražanje uporabila kot orodje za boj proti sovražnim sporočilom, zaznamovala pa jo je mešanica umetniških tehnik (fotomontaža, strip, ulična umetnost). Poleg tega je projekt vključeval dejavnosti na prostem, kot so raziskovalni sprehod po soseski in naknadna performativna akcija na stenah ter uporaba digitalnih orodij, kot je platforma FirstLife, za spletno kartiranje sovražnih sporočil. FirstLife je civilno socialno omrežje v Torinu, namenjeno podpori novih oblik sodelovanja na ozemlju mest na več ravneh z izmenjavo informacij in oblikovanjem predlogov, projektov in pobud.

Pripravljalno delo: Potrebno je predhodno poznavanje soseske, v kateri bo potekala intervencija, da bi mlade udeležence popeljali na raziskovalni sprehod po soseski v iskanju sovražnih sporočil. Za izvedbo umetniških delavnic je poleg nabave potrebnih materialov potrebno pridobiti pomoč strokovnjakov različnih umetniških praks (fotomontaža, strip in ulična umetnost), ki bodo mlade vodili pri razvijanju umetniških odzivov na sporočila sovraštva.

Koraki:
1. raziskovalni sprehod po soseski in iskanje sovražnih sporočil na stenah
2. fotografsko kartiranje sovražnih sporočil (npr. nekdanja rasistična, homotransfobna, mizoginistična sporočila)
3. Organizacija treh likovnih delavnic (strip, fotomontaža, ulična umetnost) za predelavo sovražnih sporočil
4. performativna akcija na stenah soseske za realizacijo umetniških odzivov na sovražni govor
Viri in dodatno gradivo
Materiali:
- kamere in pametni telefoni za fotografiranje sovražnih sporočil
- digitalna platforma (kot je First Life) za kartiranje sovražnih sporočil
- pisarniški material
- PC s programom za urejanje fotografij
- materiali za izdelavo fresk

Zunanji viri/povezave
L'urban umetnik Cibo e il progetto N.E.O.N: 4 murales ai giardini Sospello di Torino
https://www.volontariatotorino.it/neon/ /> https://www.instagram.com/neon_progetto/

Dodatne opombe
Zahvaljujoč projektu N.E.O.N. so mladi študenti iz Torinskega okrožja 5 (zlasti študenti IIS Giuseppe Peano) sodelovali pri raziskovanju in kartiranju sovražnih sporočil, izraženih z grafiti v njihovi soseski. Nato so se mladi udeleženci skozi tri umetniške delavnice, ki so jih vodili trije strokovnjaki s področja stripa, fotomontaže in ulične umetnosti, ne le naučili novih umetniških veščin, temveč so razvili tudi inovativne in umetniške odzive na sovražni govor. Projekt N.E.O.N. se je lotil nekaterih zelo aktualnih vprašanj, vključno z rasizmom, ksenofobijo, nestrpnostjo do raznolikosti in socialno izključenostjo. Te pojave je morda še poslabšala gospodarska kriza, ki jo je povzročila pandemija. Tema svetlobe se ponavlja v okviru projekta N.E.O.N., ki je vodila oris vseh projektnih aktivnosti. V prvi fazi predhodnega raziskovanja so poskušali »osvetliti senčne cone« območja, torej zapuščene javne prostore in pojave nestrpnosti v soseski (večinoma izražene kot žaljivi grafiti na stenah ozemlja), vendar so bile na splošno vse aktivnosti usmerjene v »razsvetlitev vesti državljanov« in boj proti nevednosti, ki povzroča sovraštvo do tistih, ki pripadajo različnim narodom in kulturam.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment