Nabiralnik čustev

Nabiralnik čustev
Glavna tema
Zdravje - duševno zdravje
Dodatne teme
opolnomočenje in vključevanje - posebne potrebe
Mobilnost - prepoznavnost mladih
Solidarnost - sodelovanje
Trajanje
5-30 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji te dejavnosti so:
- povečati stopnjo empatije med mladimi
- normalizirati nekatera vprašanja in težave, s katerimi se srečujejo mladostniki
- vsak dan spodbuditi mlade k razmisleku o vprašanju duševnega zdravja
Pregled dejavnosti
Aktivnost je namenjena ozaveščanju mladih o duševnem zdravju, tako da se jim omogoči, da anonimno izrazijo svoje težave in negativno razpoloženje. Z risanjem in vsakodnevnim branjem nekaterih anonimnih kartic se odprejo razprave o težkih situacijah, opisanih na njih. Anonimnost in odprta razprava zagotavljata prostor, v katerem je mogoče deliti odgovore in nasvete.
Opis dejavnosti
V učilnici je postavljen poštni nabiralnik. Študenti med tednom imajo možnost vnosa anonimnih sporočil o osebnih težavah, s katerimi se soočajo.
Dejavnost poteka tedensko na določen dan in ob določenem času ter je sestavljena iz branja nekaterih anonimnih sporočil, ki so ostala v poštnem nabiralniku. Vzgojitelj po branju izvlečenega sporočila da besedo razredu, da razpravlja o sporočilu. Vzgojitelj olajša razpravo z učenci, jih spodbuja in spodbuja, da delijo svoje stališče. Na ta način lahko avtor sporočila dobi zanimiva razmišljanja in možne rešitve svojega osebnega problema. Hkrati lahko drugi udeleženci razmišljajo o situacijah, opisanih v sporočilih. Aktivnost lahko traja največ trideset minut. Če pa je po razpravi o enem sporočilu še vedno na voljo čas, je mogoče nadaljevati z branjem druge opombe.
Viri in dodatno gradivo
Materiali: papir, pisala in poštni nabiralnik

Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment