Oblike pomoči

Oblike pomoči
Glavna tema
Zdravje - splošno
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Zdravje - duševno zdravje
Zdravje - fizično zdravje
Solidarnost - sodelovanje
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Prepoznavanje težav
Soočanje s stereotipi in predsodki glede duševnega zdravja
Seznanjanje z institucijami, ki delujejo na področju duševnega zdravja, svetovanja, informiranja, dela z mladimi in nasilja.
Spodbujanje empatije in odprtosti do drugačnosti

Zaželeni rezultati:
Udeleženci bodo spoznali različne institucije, ki delujejo v državi, poglobili bodo razumevanje težav drugih, dobili bodo znanje, kako pristopiti k znancem, prijateljem, ki imajo težave.
Pregled dejavnosti
Aktivnost spodbuja udeležence, da razmišljajo o telesnem in duševnem zdravju in oblikah pomoči, ki so na voljo ob različnih težavah, s katerimi se soočamo. Udeleženci bodo razmišljali, kako bi v različnih situacijah pomagali sebi in/ali drugim, ki bi se znašli v težavah.
Opis dejavnosti
Vodja si vnaprej pripravi vse potrebne informacije o institucijah, nevladnih organizacijah, neformalnih oblikah pomoči in si pripravi power pointe ali brošure z imeni organizacij ter njihovimi opisi. Na kratko predstavi organizacije ter pozove udeležence, da postavijo vprašanja glede na predstavitev.
Nato razdeli udeležence v trojice. Vsaki trojici razdeli opis situacije, neznane mlade osebe. Pripravi si toliko situacij, kolikor je trojic.
Primer situacije:
Zala je učenka osmega razreda. Preko snapchat-a pošilja slike svojega telesa, kjer je pomanjkljivo oblečena. Nekaj njenih sošolcev te slike objavi na Facebook, vendar Zala tega ne vidi, saj sama nima Facebook profila. Kakšni komentarji mislite, da so bili zapisani pod Facebook objavo? Ti komentarji niso nujno nekaj kar bi zapisali vi, temveč kar mislite, da bi zapisali Zalini sovrstniki.
Potem skupaj preberemo napisane komentarje in se osredotočimo na to, ali je več negativnih ali pozitivnih. Nadaljujemo z debato preko naslednjih vprašanj:
Kako ste se počutili ob pisanju teh komentarjev?
Kako mislite, da se je počutila Zala, ko je izvedela za objavo in komentarje?
Kako bi vi ravnali kot njen vrstnik, če bi prejeli njene slike? Bi jih poslali naprej?
Kako bi vi ravnali, ko bi videli objavo? Bi se odzvali? Kako?
Kako bi vi pomagali Zali?
Ali ima kdo izkušnje s spletnim nasiljem? Je kdo pripravljen deliti?
Na koncu obnovimo institucije, ki so lahko Zali v pomoč pri njeni stiski!

Potem na podoben način reflektiramo vse druge situacije, ki so jih imeli udeleženci trojic.
Viri in dodatno gradivo
Materiali:
Pripravimo brošure ali internetne strani, ki jih prikažemo, ki delujejo na področju duševnega zdravja, na področju svetovanja in informiranja mladim, na področju nasilja in pomoči družinam.
Listi z napisanimi situacijami mladih ljudi, ki so se znašli v težavah

Ciljna skupina:
Mladi

Metodologija:
Delo v trojicah, delo s pomočjo primerov, skupinska refleksija

Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment