Očesni stik

Očesni stik
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Dodatne teme
Zdravje - splošno
Zdravje - duševno zdravje
Zdravje - fizično zdravje
Solidarnost - sodelovanje
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Razmišljanje kaj pomaga pri vzpostavljanju odnosov
Spretnosti učinkovite komunikacije
Prepoznavanje lastnega delovanja

Pregled dejavnosti
Namen aktivnosti je spoznati pomembnost očesnega stika in telesne drže. Neverbalna komunikacija predstavlja pomemben del uspešne komunikacije. V odnosih, je torej pomembno, kako komuniciramo tudi neverbalno. Udeleženci bodo pozorni na svoje telo, kaj jim sporoča, ga poslušati in to uporabiti v odnosih.
Opis dejavnosti
1. Povabimo udeležence, da se v parih namestijo tako, da se bosta hrbtni strani stolov dotikali in si osebi v paru ne bosta mogli gledati v oči.
2. Najprej naj eden izmed dvojice dve minuti govori o tem, kaj je počel v zadnjem tednu. Drugi ga posluša in ne postavlja vprašanj in ne komentira. Po dveh minutah vlogi zamenjata in o isto temi začne govoriti drugi.
3. Ko sta oba končala svojo pripoved, naj prvi, ki je govoril, vstane in stopi proti članu, ki še vedno sedi. Sedaj se lahko gledata. Član, ki stoji, naj zopet dve minuti govori o tem, kam bi rad šel in kaj bi rad počel na naslednjih počitnicah. Drugi še vedno nič ne sprašuje oz. ne govori, samo posluša. Potem se vlogi zamenjata in sedaj ima tudi drugi možnost govoriti o isti temi.
4. Ko so udeleženci z izvajanjem vaje zaključili, naj se vrnejo v krog. Kot voditelj pozove člane, naj povedo, kako so se počutili v obeh vlogah, kakšne težave so imeli, kdaj jim je bilo prijetno. Poskušajo naj ugotoviti bistvo vaje. Poskušajo naj povedati, kaj jim je drugo povedal, da bodo videli, koliko so si zapomnili in na kaj so bili med pogovorom pozorni. Sledi pogovor o pomembnosti očesnega stika v komunikaciji.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna populacija:
Mladi

Metodologija:
Izkustveno in skupinsko delo
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment