Organizirajmo koncert!

Organizirajmo koncert!
Glavna tema
Solidarnost - civilne dejavnosti
Dodatne teme
Mobilnost - prepoznavnost mladih
Drugo - glasba
Trajanje
1+ dnevi
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilj te aktivnosti je, da mladi sodelujejo z glasbeno šolo v mestu ali okolici, kjer živijo, pri organizaciji koncerta. Mladi se bodo morali udeležiti številnih srečanj, da bi uredili vse organizacijske, logistične in komunikacijske vidike, da bi prispevali k uspehu dogodka (določitev dneva, kraja, časa itd.).
Pregled dejavnosti
Aktivnost naredi mlade protagoniste pri izvedbi kulturnega dogodka v korist svojega območja z organizacijo javnega nastopa z učenci glasbene šole. Z vključevanjem v celoten organizacijski proces in komuniciranjem z občino za potrebna dovoljenja bodo mladi lahko izkusili prostovoljno delo na kulturnem področju. Mladi se bodo lahko seznanili z birokratskimi vidiki organizacijskega procesa in izboljšali svoje sposobnosti timskega dela.
Opis dejavnosti
Mladi se bodo morali najprej dogovoriti z glasbeno šolo za koncert; na kateri datum, najprimernejše prizorišče in podobne stvari. Če naj bi bil dogodek organiziran na prostem, bo za ustrezno postavitev območja potrebno pridobiti dovoljenje občine. Prav tako, če bi bilo mogoče dogodek organizirati v zaprtih prostorih, bi se lahko mladi z občino dogovorili za brezplačno uporabo skupne dvorane.
Potrebno bo stopiti v stik s študenti, ki želijo sodelovati, in če obstaja orkester, ki bo zahteval njihovo razpoložljivost za nastop. Mladi bi morali dogodek objaviti tudi tako, da povabijo in vključijo čim več ljudi, da se udeležijo dogodka (prek letakov, ustnega sporočila in deljenja na družbenih medijih). Potrebno je tudi sodelovanje pri premikanju opreme in pripravi prostora/dvorane, kjer bo koncert potekal. Ob koncu predstave bodo morali mladi poskrbeti za čiščenje in pospravljanje prostorov, ki se uporabljajo. Za zaključek aktivnosti bo potekalo zaključno srečanje med mladimi, na katerem bodo ocenili prednosti in slabosti organizacije ter razpravljali o možnih rešitvah za težave, s katerimi so se srečali.
Viri in dodatno gradivo
Materiali: glasbeni instrumenti, mikrofoni, prenosna glasbena stojala in ojačevalni sistemi, ki jih glasbena šola običajno uporablja; klopi in stoli za občinstvo.
Dodatne opombe
Koncert je lahko brezplačen, lahko pa se izvede tudi akcija zbiranja sredstev (v korist glasbene šole) ali osvojitev nagrade za nastopajoče glasbenike.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment