Ozaveščanje o aktivnem državljanstvu

Ozaveščanje o aktivnem državljanstvu

Interaktivni socialno pedagoški nabor orodij za (ponovno) aktivacijo marginaliziranih mladih med in po krizi. Gre za odzivno, interaktivno platformo, ki je na voljo v angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini in slovenščini in zajema vse zbrane vire in metodike dela.

Participativni, izbrani od spodaj navzgor novi viri in razvoj metodologij za dolgoročno, v prihodnost umerjeno formo

Testiranje virov z mladimi in mladinskimi delavci v vseh partnerskih državah

Zagotavljanje odprte platforme za izmenjavo najboljših praks med mladinskimi delavci