Ozaveščanje o invalidnosti

Ozaveščanje o invalidnosti
Glavna tema
Zdravje - splošno
Dodatne teme
opolnomočenje in vključevanje - posebne potrebe
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
(Učni) cilji
Obveščanje ljudi o nevidnih invalidnostih
Spodbujanje vključenosti

Pričakovani rezultati
Ljudje se bodo bolj zavedali različnih nevidnih invalidnosti (in bodo obveščeni o tem, kako v svoje življenje vključiti bolj vključujoče prakse?)
Pregled dejavnosti
Cilj te dejavnosti je pokazati pomen vključujočega okolja
Opis dejavnosti
Pogovor o nevidnih invalidnostih
Gostujoči govornik bi bil odličen dodatek in bi morda lahko deloval kot moderator
Med aktivnostjo so udeležencem na voljo informativni viri (spletne strani, letaki, informativne knjižice)
Dodeljeni čas za vsako invalidnost, o kateri je treba razpravljati
Viri in dodatno gradivo
Materiali: Informativne spletne strani, letaki

Zunanji viri/povezave
Nevidna invalidnost Irska
HDS - globalno (hiddendisabilitiesstore.com)
Dodatne opombe
Ta dejavnost bi lahko vključevala raziskovalno dejavnost
Vključili bi lahko ozaveščenost o psih vodnikih
Ideja igre: govoriti z nekom, ne da bi se videli

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment