Pišite in povejte

Pišite in povejte
Glavna tema
opolnomočenje in vključevanje - ponos
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Trajanje
5-30 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Cilj aktivnosti je povečati ustvarjalnost in domišljijo udeležencev, ko pišejo svoje stavke, da prispevajo k zgodbi na podlagi izbrane teme. To jih spodbuja, da razmišljajo izven okvirjev in si izmislijo edinstvene ideje.
S kolektivnim oblikovanjem zgodbe iz posameznih stavkov aktivnost spodbuja sodelovanje in timsko delo med udeleženci.

Pričakovani rezultati:
Od udeležencev se pričakuje, da bodo skozi aktivnost razširili svoje sposobnosti ustvarjalnega razmišljanja z ustvarjanjem domiselnih in edinstvenih stavkov, ki prispevajo k zgodbi.
S skupnim delom za oblikovanje skladne zgodbe bodo udeleženci razvili močnejše sposobnosti sodelovanja in timskega dela.
Pregled dejavnosti
Pišite in povejte je dejavnost, preko katere mladi z različnimi povedmi oblikujejo zanimivo ter zabavno zgodbo. Do zgodbe pridejo s pomočjo komunikacije, timskega dela in sodelovanja.
Opis dejavnosti
Moderator zbere udeležence na enem mestu in v eno škatlo položi več kosov papirja z različnimi temami
En izbrani udeleženec izbere kartico iz polja, nato pa naj vsi udeleženci napišejo zgodbo o temi, napisani na kartici.
Vsak udeleženec napiše en stavek na to temo, moderator pa prosi vse, naj prinesejo svoje dokumente, da bi oblikovali zgodbo.
Zgodbo je nato treba prebrati.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna populacija:
Mladi in mladisnki delavci

Materiali:
Pisalo, majhni listi papirja, škatla ali posoda.
Dodatne opombe
Izogibajte se občutljivim temam, kot so politika, religija in rasizem.
Zgodba mora biti zabavna, dejavnost pa je zasnovana tako, da uživa in ustvarja prijetno vzdušje.
Uporabite jezik PC (politična korektnost).

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment