Strateški dokument

Strateški dokument

Krepitev sodelovanja med mladinskimi delavci na terenu, raziskovalnimi inštituti in odločevalci politik za nadaljnje raziskovanje situacije marginaliziranih mladih v Evropi.

Razširjeno ponovno izvajanje evropske raziskave z mladimi in mladinskimi delavci v več državah

Razvoj priporočil politike, ki izhajajo na podlagi primerjave raziskav