Posvetovalni dialog

Posvetovalni dialog
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
Dodatne teme
-
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
(Učni) Cilji
Izboljšati kritično razmišljanje, komunikacijo in diskusijske spretnosti
Spodbujanje empatije, spoštovanja različnih pogledov in poznavanja aktualnih vprašanj
Pričakovani rezultati
Boljše razumevanje problema
Sposobnost artikulacije različnih perspektiv
Opredelitev skupnih točk in možnih rešitev
Pregled dejavnosti
Igra Posvetovalni dialog je skupinska diskusijska dejavnost, ki spodbuja aktivno poslušanje in spoštljivo komunikacijo. Udeleženci razmišljajo o aktualnem vprašanju, povezanem z aktivnim državljanstvom, in sodelujejo v skupinski razpravi, v kateri iščejo skupne točke in področja soglasja in nesoglasij. Igra je idealna za spodbujanje kritičnega razmišljanja, dialoga in državljanjskega udejstvovanja ter usmerjena na tiste mlade, ki se zavedajo vprašanj aktivnega državljanstva.
Opis dejavnosti
Moderator predstavi igro tako, da pojasni njen namen in cilje, nato pa udeležence prosi, naj si ogledajo seznam aktualnih vprašanj, povezanih z aktivnim državljanstvom, kot so družbeni mediji in pravice do zasebnosti, duševno zdravje in dobro počutje, enakost spolov in feminizem, tehnologija in njen vpliv na družbo, podnebna pravičnost. To so le primeri in moderator lahko izbere katero koli drugo vprašanje.

Moderator vprašanja napiše na tablo ali velik list papirja in udeleženci glasujejo o tem, o katerem vprašanju bi radi razpravljali. Tema razprave bo vprašanje z največ glasovi.

Moderator razdeli udeležence v majhne skupine po 3-5 ljudi, pri čemer poskrbi, da je v vsaki skupini mešanica mnenj, vsaki skupini da list papirja in pisalo. Moderator nato prosi skupine, naj razmišljajo o svojih mnenjih o tem vprašanju, o prednostih in slabostih.

Po nekaj minutah brainstorminga moderator ponovno združi skupine in prosi vsako skupino, naj deli svoje misli in jih spodbudi, da aktivno in spoštljivo poslušajo ideje drugih skupin.

Ko vse skupine delijo svoje misli, mora moderator spodbuditi skupinsko razpravo tako, da vsakega udeleženca povabi, naj deli svoje misli o tem vprašanju, in jih spodbudi, da se vključijo v ideje drug drugega, pri čemer si prizadevajo za skupno stališče in iščejo področja soglasja in nesoglasja.

Med razpravo moderator na tabli ali na velikem listu papirja naredi zapiske, v katerih bi zajame glavne ideje in točke soglasja in nesoglasja.

Ko je razprava končana, moderator pregleda zapiske s skupino in poudari področja soglasja in nesoglasja.

Moderator zaključi igro z razmislekom o tem, kaj so se naučili in kakšne nadaljnje korake je mogoče sprejeti za rešitev določenega vprašanja.
Viri in dodatno gradivo
Materiali: Papir ali tabla
Dodatne opombe
Moderatorji bi morali dobro razumeti temo, o kateri se razpravlja, in bi morali ves čas razprave ostati nepristranski.
Moderatorji bi morali spodbujati sodelovanje vseh akterjev ter ustvariti varno in spoštljivo okolje za odprt dialog.
Morda bi bilo koristno, če pred igro navedete nekaj osnovnih informacij ali virov o težavi.
Udeležence je treba opozoriti, naj dejavno in spoštljivo prisluhnejo stališčem drug drugega, tudi če se z njimi ne strinjajo.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment