Pozitivna veriga

Pozitivna veriga
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - Kulturna pripadnost
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
Zdravje - splošno
Solidarnost - sodelovanje
Trajanje
5-30 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Učni Cilji:
Opolnomočenje posameznika
Povezanost v skupini
Naučiti se sprejemati in dajati povratna sporočila

Zaželeni rezultati:
Udeleženci bodo preko drugih slišali svoje dobre lastnosti, ki jim bodo pomagale k dvigu samopodobe. Na koncu aktivnosti udeleženci spoznajo ali potrdijo pozitivno lastnost o sebi in se na ta način opolnomočijo.
Udeleženci bodo razmišljali o tem, kaj so dobili zase po tej aktivnosti. Pozovemo jih k razmišljanju, kaj jim je bilo lažje, dajati ali sprejemati sporočilo. Ali v vsakdanjem življenju večkrat dobijo pozitivno ali negativno sporočilo? Kako sprejmejo pohvalo oz. kritiko? Kaj se lahko naučijo o sebi iz pozitivnih sporočil?
Pregled dejavnosti
Udeleženci dobijo povratno sporočilo o njih samih preko drugega. Iskanje pozitivnih lastnosti v posameznikih, pridobiti izkušnjo dajanja in sprejemanja povratnih sporočil.
Opis dejavnosti
Prostor pripravimo tako, da lahko udeleženci sedijo v krogu eden zraven drugega. Nekdo v krogu začne in pove pozitivno sporočilo levemu sosedu. Pozitivni sporočilo naj bo povezano z delovanjem osebe ali nekaj, kaj nam je všeč pri osebi – njene lastnosti, ne zunanjost, naj bo iskreno. Oseba, ki daje sporočilo naj gleda tisto osebo, kateri daje sporočilo v oči in govori njej. Vodja spodbudi udeležence, da si vzmejo čas, razmislijo in sporočilo tisto, kar res želijo sporočiti. To potem nadaljuejo v krogu tako, da sosed vedno pove levemu sosedu. Ko se krog zaključi, lahko to naredimo še v desno stran. Lahko pa se vmes tudi premešamo, tako, da dobimo novega soseda in potek ponovimo.
Viri in dodatno gradivo
Metodologija:
Skupinsko delo, do 30 udeležencev.

Viri:
Rozman, U. (2006). Trening socialnih veščin (str. 179). Educa, Melior.
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment