Prestoli

Prestoli
Glavna tema
Solidarnost - družbene dejavnosti
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Naučiti se kritično analizirati in preizpraševati dinamiko moči v družbi.
Ugotovite, kaj je vodstvo v resnici.

Pričakovani rezultati:
Kaj je skrita, prikrita ali vidna moč v družbi
Razumeti koncept vodenja.
Pregled dejavnosti
Kateri stol je najmočnejši? Kako se s samo menjavo mest stolov prestrukturirajo razmerja moči? Udeleženci so vabljeni, da razpravljajo o tem, kako se gradijo razmerja moči v naših družbah z uporabo le 6ih stolov. Pomemben je vsak stol in včasih je osamljenost močnejša od članstva v skupini ali pa predstavlja marginalizacijo.
Opis dejavnosti
1. Moderator mora postaviti 6 stolov 50 cm narazen. Moderator povabi vse udeležence, da stojijo ali sedijo pred stoli. Nato moderator na kratko razloži igro (glej opis) in udeležencem postavi naslednja vprašanja:

Kaj vidite, ko pogledate te stole?
Kateri od teh stolov je najmočnejši? Zakaj?
Kje mislite, da se nahaja moč? Na sredini ali na levi ali desni? Zakaj?

2. Moderator mora zdaj ločiti en stol od drugih in ga postaviti na razdaljo (idealno je 1,5 - 2 metra). Zdaj je čas, da postavimo naslednja vprašanja:

Kaj vidite zdaj, ko pogledate te stole?
Kateri od teh stolov je najmočnejši? Zakaj?
Kaj je sprememba? Kaj se je spremenilo? Vas ta sprememba spominja na nekaj v družbi? Zakaj?

3. Moderator mora nato spremeniti celotno postavitev tako, da postavi en stol spredaj, 2 stola v drugi vrsti, še 2 v tretji vrsti in 1 stol zadaj. Postaviti je treba naslednja vprašanja:

Kaj vidite zdaj, ko pogledate te stole?
Kateri od teh stolov je najmočnejši? Zakaj?
Kaj je sprememba? Kaj se je spremenilo? Vas ta sprememba spominja na nekaj v družbi? Zakaj?
Je tisti spredaj najmočnejši? Ali pa je to tista zadaj?

4. Če je ostalo še nekaj časa, lahko udeleženci spremenijo nastavitev po želji in razmislijo o dinamiki moči, odvisno od nove nastavitve. Na koncu naj bodo vsi udeleženci povabljeni na zaključno razpravo o moči in vodenju.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna skupina:
Mladi

Materiali: 6 stolov.

Zunanji viri/povezave:
Povzeto po dejavnosti "Stoli" v "Zbirki orodij moderatorja aktivnih državljanov". https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf
Dodatne opombe
Pomen stolov:

Igra vključuje postavitev enega stola na viden položaj, medtem ko druge postavljate dlje ali na podrejeno mesto. To postavitev lahko razumemo kot predstavitev dinamike moči, ki obstaja v skupini ali družbi, kjer imajo nekateri posamezniki ali skupine več moči in vpliva kot drugi.

Stol, ki je nameščen na vidnejši lokaciji, lahko razumemo kot simbol vodenja ali avtoritete, stole, ki so nameščeni bolj oddaljeno ali na podrejeni lokaciji, pa lahko vidimo kot simbole marginaliziranih ali manj močnih položajev.

Pozicioniranje stolov na različnih višinah lahko vpliva na dinamiko moči, ki se prenaša v igri. Višji stoli lahko kažejo na večji občutek avtoritete ali moči, nižji stoli pa lahko pomenijo podložnost ali nižji status.

Razporeditev in višina stolov v igri lahko služita kot sredstvo za simbolizacijo in komunikacijo vodstva. Običajno se stol, ki je nameščen na vidnejši ali višji lokaciji, lahko razlaga kot predstavnik vodje ali osebe na oblasti, medtem ko lahko preostali stoli predstavljajo posameznike, ki zasedajo podrejene ali sledilne vloge.

Razporeditev stolov bi se lahko uporabila za predstavitev različnih organizacijskih ravni ali hierarhij znotraj skupine ali družbe. Na primer, sprednji stol lahko zastopa izvršne direktorje ali vodje na visoki ravni, medtem ko stoli v drugi vrsti predstavljajo menedžerje ali vodje srednje ravni, stoli v tretji vrsti pa zaposlene ali podrejene.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment