Promocija programa Discover EU

Promocija programa Discover EU
Glavna tema
Mobilnost - Erasmus+
Dodatne teme
Mobilnost - delež javnega prostora
Trajanje
1-2 ure
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilj aktivnosti je mlade seznaniti s priložnostmi za mobilnost, ki jih ponuja Evropska unija, da bodo lahko razvili svojo aktivno udeležbo. Cilj aktivnosti je tudi olajšati priložnosti za mobilnost mladih, da bodo lahko okrepili osebna, socialna, državljanska in digitalna znanja in spretnosti kot aktivni evropski državljani.
Pregled dejavnosti
Ta aktivnost je dejavnost neformalnega učenja, ki mlade spodbuja, da se prijavijo za program DiscoverEU. Njegov namen je mladim zagotoviti informacije o priložnostih za mobilnost znotraj evropskih držav. Na ta način je mlade mogoče prek programa DiscoverEU vključiti v doživljanje osebne rasti, ki jo omogočajo potovanja in odkrivanje kulturne raznolikosti.
Opis dejavnosti
Če želite predstaviti temo dejavnosti, lahko začnete z dinamičnim ledolomilcem, tako da mlade udeležence prosite, naj poimenujejo evropsko mesto, ki bi ga radi obiskali. Potem ima vsakdo nekaj minut, da poišče zanimivo anekdoto in reprezentativen zgodovinski ali sodobni lik iz imenovanega mesta (mobilni telefoni se lahko uporabijo za iskanje).

Ob koncu te uvodne dejavnosti je čas za razlago programa DiscoverEU s predstavitvijo v PowerPointu. Ta program izbranim kandidatom (starim 18 let in več) podeljuje vozovnico. Projekt ponuja priložnost za odkrivanje Evrope s potovalno izkušnjo. Potovanje poteka predvsem z vlakom, kar vodi do odkrivanja raznolikosti evropskih mest in osupljive pokrajine.

Vsako leto potekata dva kroga prijav (vzgojitelj mora navesti natančne roke za sodelovanje). Kandidati bodo izbrani, dokler razpoložljivi proračun ne bo izčrpan in razvrščeni glede na njihove odgovore. Poleg tega bodo izbrani udeleženci od leta 2022 prejeli kartico za popust DiscoverEU z znižanjem kulturnih obiskov, učnih dejavnosti, športa, lokalnega prevoza, nastanitve, hrane itd.

V spletnih smernicah je nato mogoče opredeliti pogoje za sprejem, vse faze postopka prijave in si ogledati merila za izbor. Za podrobnejše informacije o programu si oglejte povezavo v razdelku Viri in dodatna gradiva. Zato je dobro, da se izvajalci dejavnosti ustrezno pripravijo tako, da se seznanijo s programom, opisanim na spletnem mestu.

Na koncu PowerPointove predstavitve je pomembno, da udeležencem pustite prostor za postavljanje vprašanj. Zadnji del aktivnosti je simulacija testa, ki ga bodo opravljali kandidati programa. Lažni kviz je sestavljen iz petih vprašanj izbirnega tipa o Evropski uniji na splošno in zlasti o evropskih programih mobilnosti za mlade.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna skupina:
Mladi

Materiali: zaslon in projektor, PowerPointova predstavitev.

Zunanji viri/povezave
https://youth.europa.eu/discovereu_it
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment