Raziskovanje raznolikosti spolov

Raziskovanje raznolikosti spolov
Glavna tema
opolnomočenje in vključevanje - spol
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - Kulturna pripadnost
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
Mobilnost - prepoznavnost mladih
Solidarnost - sodelovanje
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
spletno/digitalno
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Biti sposoben razlikovati med spolom in spolom;
Samoidentifikacija lastnega spola;
Raziščite pogosto uporabljene spolne norme.
Pregled dejavnosti
V vsakdanjem življenju se mešamo z ljudmi iz vseh družbenih slojev. Mnogi od teh posameznikov imajo enake vrednote in prepričanja kot mi, medtem ko imajo drugi različne vrednote in prepričanja.

Naš spol je ena najpomembnejših značilnosti našega življenja. Sčasoma se lahko spreminja in se lahko razlikuje od družbe do družbe. Svetovna zdravstvena organizacija se sklicuje na identifikacijo spola kot globoko občuteno, notranjo in individualno izkušnjo spola, ki lahko ustreza fiziologiji osebe ali določenemu spolu ob rojstvu ali ne.

V tej vaji boste raziskali pomen spola in si ogledali različne spole, ki jih ljudje lahko uporabijo za izražanje lastnih spolnih identitet, in samoidentificirali najprimernejši spol, ki ustreza vašim prepričanjem, občutkom in vrednotam.
Opis dejavnosti
Koordinator mladostnike nagovori k razmišlanju z naslednjimi izhodišči:

Ko razmišljate o izrazih "spol" in "spolna identiteta", o čem razmišljate? Zapišite jih na list papirja.
Preberite ta članek, če želite izvedeti več o pomembni razliki med tema dvema izrazoma: https://www.healthline.com/health/different-genders#gender-vs-sex
Kaj za vas pomeni spol? Ali je to pomembno? Ali ni to tako pomembno? Zapišite svoje misli na list papirja.
Oglejte si ta videoposnetek v YouTubu, če želite izvedeti več o različnih spolih in njihovih zastavah: https://www.youtube.com/watch?v=G3YIacXTRTc&ab_channel=OdinWolf
Če je kateri od spolov v prejšnjem videoposnetku pritegnil vašo pozornost, več o njih preberite tukaj: https://gender.fandom.com/wiki/
Za trenutek se ustavite in razmislite. Ali v vašem življenju obstaja oseba, na primer prijatelj, družinski član ali slavna oseba, ki se identificira kot drugačen spol kot je vaš? Kako se identificira?
Viri in dodatno gradivo
Ciljna populacija:
Mladi

Materiali:
Pametni telefon ali računalnik z dostopom do interneta;
Pero in papir za zapisovanje.

Zunanji viri/povezave:
68 izrazov, ki opisujejo spolno identiteto in izraz: https://www.healthline.com/health/different-genders#gender-vs-sex
Vsak opredeljen spol in njihove zastave: https://www.youtube.com/watch?v=G3YIacXTRTc&ab_channel=OdinWolf
Wiki za spol: https://gender.fandom.com/wiki/
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment