Samo pozitivne vibracije

Samo pozitivne vibracije
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - Kulturna pripadnost
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
opolnomočenje in vključevanje - spol
opolnomočenje in vključevanje - ponos
Mobilnost - prepoznavnost mladih
Solidarnost - sodelovanje
Solidarnost - družbene dejavnosti
Solidarnost - Prostovoljstvo
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Povečati zavedanje in razumevanje moči pozitivnega mišljenja in samogovorov
Spodbuditi udeležence k pozitivnemu razmišljanju
Spodbujati pozitivno komunikacijo in interakcijo med udeleženci

Pričakovani rezultati:
Udeleženci bodo lahko prepoznali vpliv negativnega mišljenja na njihovo duševno zdravje in dobro počutje
Udeleženci bodo razvili strategije za prakticiranje pozitivnega razmišljanja vsakdanjem življenju
Udeleženci se bodo po aktivnosti počutili bolj povezani in pozitivni drug do drugega
Pregled dejavnosti
"Samo pozitivne vibracije" je igra, ki izzove igralce, da razmišljajo pozitivno in najdejo dobro v težkih situacijah. Spodbujajo pozitivno miselnost o sebi in drugih.
Opis dejavnosti
Moderator razloži namen igre, ki je spodbujanje pozitivnega razmišljanja in zmanjšanje stresa in tesnobe.

Udeleženci dobijo majhne lističe, na katere zapišejo eno pozitivno stvar o sebi ali svojem življenju.
Ko so vsi lističi izpolnjeni, moderator udeležencem naroči, naj jih zložijo in položijo v skledo ali posodo.
Moderator pomeša lističe v posodi.
Moderator nastavi časovnik ali štoparico za 3 minute in napove, da se bo igra začela.
Moderator zažene časovnik ali štoparico in udeležencem naroči, naj izmenično izvlečejo en kos papirja in ga glasno preberejo skupini.
Ko so vsi kosi papirja prebrani, moderator napove, da bodo postopek ponovili za še en krog in nadaljujejo v toliko krogih, kot želite.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna populacija:
Mladi

Materilai: Pisalo in majhni koščki papirja, skleda ali posoda, časovnik ali štoparica.
Dodatne opombe
Pomembno je, da moderator ustvari varno in prijetno okolje, v katerem lahko udeleženci delijo svoje pozitivne misli in občutke.
Moderator bi moral udeležence spodbujati, da se osredotočijo na pozitivne izjave, ki so zanje pristne in smiselne.
Če se udeleženec trudi pripraviti pozitivno izjavo, lahko moderator ponudi predloge ali zagotovi pozive, ki jim pomagajo ustvariti ideje.
Moderator mora biti pozoren na morebitne sprožilce ali občutljive teme, ki se lahko pojavijo med igro, in biti pripravljen, da jih obravnava na podporen in spoštljiv način.
Pomembno je, da moderator ohrani nevtralno stališče in se izogne presojanju ali kritiziranju katere koli pozitivne izjave, ki jo delijo udeleženci.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment