Simulacija zakonodaje

Simulacija zakonodaje
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - Kulturna pripadnost
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
opolnomočenje in vključevanje - ponos
Mobilnost - delež javnega prostora
Solidarnost - sodelovanje
Solidarnost - družbene dejavnosti
Trajanje
1-2 ure
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Seznaniti se s postopkom priprave zakonodaje v zakonodajnem organu
Razviti razumevanje, kako lahko različni vidiki in prednostne naloge vplivajo na zakonodajno odločanje
Vaditi veščine kritičnega razmišljanja in reševanja problemov ter vaditi učinkovite komunikacijske in sodelovalne spretnosti

Pričakovani rezultati:
Boljše poznavanje in razumevanje zakonodajnega postopka
Izboljšana sposobnost kritičnega razmišljanja o kompleksnih vprašanjih in razmisleka o več perspektivah
Izboljšane komunikacijske sposobnosti in sposobnosti sodelovanja
Boljša sposobnost sodelovanja v civilnih in spoštljivih razpravah in pogajanjih
Večja motivacija za sodelovanje v demokratičnem procesu in prizadevanje za ustvarjanje sprememb v njihovih skupnostih
Pregled dejavnosti
Igra zakonodajne simulacije je skupinska dejavnost, zasnovana tako, da udeležencem omogoči, da spoznajo, kako je biti član zakonodajnega organa, kot je mestni svet ali državni zakonodajalec.

Opis dejavnosti
Moderator mora skupino razdeliti na pare ali majhne skupine.

Moderator mora nato vsaki skupini zagotoviti indeksno kartico (glej opombe), ki vsebuje predlagani zakon, povezan z vprašanjem aktivnega državljanstva, kot so varstvo okolja, reforma izobraževanja ali socialna pravičnost.

Vsaka skupina bi morala sodelovati pri pripravi podrobnega zakonodajnega predloga, ki bi obravnaval vprašanje na njeni indeksni kartici. Upoštevati morajo namen računa, obseg računa, morebitne ugovore ali ovire za račun itd.

Ko je predlog končan, mora vsaka skupina predstaviti svoj predlog večji skupini, ki bo delovala kot zakonodajni organ ter razpravljala in glasovala o predlogih.

Povezovalec bi moral spodbujati zakonodajni organ, da preuči utemeljenost vsakega predloga ter sodeluje v civilni in spoštljivi razpravi.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna skupina:
Mladi

Materiali: A5 papirji, ki se uporabljajo kot indeksne kartice, na katerih so napisani predlagani računi, pisala, papirji formata A4.
Dodatne opombe
Dolžina igre zakonodajne simulacije bo odvisna od velikosti skupine in stopnje podrobnosti, ki jo vsaka skupina vključi v svoje zakonodajne predloge. Vendar pa predlagamo, da se igri dodeli vsaj 75-90 minut, da se vsaki skupini omogoči dovolj časa za pripravo in predstavitev svojih predlogov ter za večjo skupino, da se vključi v civilno in spoštljivo razpravo o vsakem predlogu.

Kartice za zakonodajno simulacijo lahko vsebujejo različne predlagane račune, povezane z vprašanji aktivnega državljanstva. Tukaj je nekaj primerov vrst računov, ki so lahko vključeni na kartice:
Račun za zagotavljanje brezplačnega visokošolskega izobraževanja vsem študentom
Predlog zakona za povečanje sredstev za sisteme javnega prevoza
Predlog zakona o razširitvi dostopa do cenovno dostopnih stanovanj za družine z nizkimi dohodki
Zakon, ki določa dostojno plačo za vse delavce
Predlog zakona o reformi kazenskopravnega sistema in zmanjšanju množičnega zapiranja
Predlog zakona o obravnavanju podnebnih sprememb s spodbujanjem čiste energije in prizadevanji za ohranjanje
Predlog zakona za izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva za manj pokrite skupnosti
Predlog zakona za reformo sistema priseljevanja in zagotovitev poti do državljanstva za priseljence brez dokumentov

To je le nekaj primerov, vendar so možnosti neskončne! Ključno je, da izberete račune, ki so pomembni za skupino in ki bodo spodbudili premišljeno razpravo.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment