Skrb za dobro počutje

Skrb za dobro počutje
Glavna tema
Zdravje - splošno
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Zdravje - duševno zdravje
Zdravje - fizično zdravje
Solidarnost - družbene dejavnosti
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Sodelovanje
Skrb za duševno zdravje
Kreativnost
Prepoznavanje dobrega počutja

Zaželeni rezultati:
Udeleženci bodo pri sebi prepoznali, kaj jim pomaga, da se lahko počutijo dobro. V drugem delu aktivnosti pa bodo preko zgodbe in idej ostalih udeležencev sestavili zgodbo, kjer bodo uporabili svojo domišljijo na temo duševno zdravje.
Pregled dejavnosti
Aktivnost je namenjena spodbujanju razmišljanja o dobrem počutju, udeleženci bodo preko asociacij na fotografijah razmišljali o tem, kdaj se sami počutijo dobro.
Opis dejavnosti
Vodja predhodno v prostoru razprostre fotografije, lahko na sredini kroga ali na določeni površini namenjeni temu. Pomembno je, da je okrog fotografij dovolj prostora za vse udeležence.
Sledi navodilo:
1. Udeležence prosimo, da si vzamejo čas in pogledajo vse fotografije, nato pa si izberejo fotografijo, ki jim predstavlja dobro počutje. Če si dva ali več udeležencev izbere isto fotografijo, jo vsak predstavi.
2. Udeležence prosimo, da predstavijo, zakaj so izbrali fotografijo, zakaj jim slika na fotografiji predstavlja dobro počutje.
3. Ko udeleženci zaključijo s predstavljanjem svojega dobrega počutja, jih spodbudimo k razmišljanju, kako sami skrbijo za svoje dobro počutje in odpremo temo o duševnem zdravju: kaj nam predstavlja, kaj pomeni duševno zdravje, kako skrbimo za svoje duševno zdravje.
4. Udeleženci vrnejo fotografije.
5. Razdelimo jih v skupine po 4 ali 5, odvisno od velikosti skupine.
6. Potem, ko imamo zbrane vse fotografije, jih obrnemo tako, da se slike ne vidijo. Udeležence iz skupin prosimo, da naključno izberejo nekaj fotografij (ne več kot 8).
7. Udeležence v skupinah prosimo, da sestavijo zgodbo iz fotografij, ki so jih dobili in sicer tako, da se bo vsaj enkrat v zgodbi pojavila besedna zveza duševno zdravje. Vsaka skupina si najde prostor, kjer bodo lahko ustvarili zgodbo.
8. Po 10 minutah udeležence povabimo nazaj v krog in prosimo, da vsaka skupina preko fotografij predstavi zgodbo, ki so jo sestavili.
9. Za zaključek naredimo povzetek o duševnem zdravju in skrbi za dobro počutje.
Viri in dodatno gradivo
Materiali:
Iz različnih revij (npr. National Geografic) izrežemo slike, ki prikazujejo raznovrstne pokrajine, ljudi, živali ipd. Slik naj bo dovolj veliko, da imajo udeleženci možnost izbire. Namesto izrezanih fotografij lahko uporabimo tudi katere izmed terapevtskih kart.

Metodologija: individualno in skupinsko delo
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment