Skupina mladinskih ribičev

Skupina mladinskih ribičev
Glavna tema
Solidarnost - sodelovanje
Dodatne teme
Mobilnost - delež javnega prostora
Solidarnost - družbene dejavnosti
Trajanje
1-2 ure
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Naučiti se nove spretnosti ali razviti nov hobi.
Vadite druženje v naravi in jo povežite z dobrim počutjem in duševnim zdravjem.

Pričakovani rezultati:
Razviti spretnosti, ozaveščenost, mehanizme obvladovanja.

Pregled dejavnosti
Aktivnost mladim omogoča, da se naučijo ribariti, hkrati pa spoznavajo nove ljudi in razvijajo spoštovanje do narave.
Opis dejavnosti
Dejavnost poteka v naslednjih korakih:

Pogovor o zdravju in varnosti - fizično okolje.
Razdelite se v manjše ekipe/skupine, v vsaki skupini je vodja, ki pozna ribolov in opremo.
Nastavite palico in pokažite drugim, kako nastaviti palico.
Nastavite vabo.
Vrzite trnek in ostanite potrpežljivi, dokler na začutite ugriza ribe.
Zavrtite ga, pripravite mrežo.
Varno odstranite trnek iz ribe in spustite ribe nazaj v vodo.
Prerazporedite in razpravljajte o tem, kaj ste se naučili in načrtujte za naslednjo aktivnost.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna populacija:
Mladi

Materiali: ribiška palica, ribiške vabe, mrtva vaba, ribiška mreža, klešče.

Zunanji viri/povezave:
Vir/Za informacije/podporo se obrnite na lokalni ribiški klub:

V pomoč pri izvedbi so vam lahko različni video posnetki iz YT.
Dodatne opombe
Pri samih izvedbah dejavnosti je pomembno, da si opažanja zapisujemo v fotografski dnevnik izkušenj, ki ga je potrebno izpolniti po vsakem ribarjenju. S tem sproti reflektiramo svoje delo.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment