Socialni mediji in telesna podoba

Socialni mediji in telesna podoba
Glavna tema
Zdravje - splošno
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
opolnomočenje in vključevanje - spol
Zdravje - duševno zdravje
Zdravje - fizično zdravje
Mobilnost - delež javnega prostora
Mobilnost - prepoznavnost mladih
Solidarnost - družbene dejavnosti
Drugo - umetnost
Drugo - glasba
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Ugotoviti kakšno je mnenje mladih glede uporabe družbenih omrežji.
Ozavestiti mlade o lažnih novicah.
Ozaveščanje čustev in občutkov, ki jih v mladih zbujajo informacije, pridobljene na družbenih omrežjih.

Pričakovani rezultati:
Zmanjšanje časa, ki ga ljudje preživijo na družbenih omrežjih, in večja osredotočenost na sebe (razvoj/odnosi).
Pregled dejavnosti
Dejavnost je namenjena odpiranju tem o vplivu družbenih medijev na mlade. Lahko gre za pozitivne in negativne učinke, ki jih mladi doživiju v sklopu svoje samopodbe.
Opis dejavnosti
Z mladostniki najprej ustvarimo sproščeno klimo (lahko uporabimo različne socialne igre, igre z žogo ipd. - najdemo jih v knjigi Trening socialnih veščin; Rozman, U. (2006).
Nato se postavimo v krog - lahko sedimo ali stojimo - na sredino kroga postavimo vrečko, v kateri so lističi z naslednjimi napisi: telesna samopodoba, socialna samopodoba, akademska samopodoba, čustvena samopodoba, lažne novice, lažni profili, družabna omrežja, telefon, računalnik, prijatelji, vrstniki, družina,... (po želji lahko dodajate).
Mladostnikom podamo navodilo, naj iz vrečke vsak izvleče en listič in na podlagi tega, kar je na njem napisano naj povedo, na kaj jih ta beseda asociira.
Ko vsi opišejo svoje asociacije, jih povzamemo in povežemo v diskusijo o vplivu medijev na mlade, poudarimo pojav lažnih novic ter jim zastavimo naslednja vprašanja:
Kako se počutite v družabnih medijih?
Kako se lahko distancirate?
Kdo ste brez družbenih medijev?
Kaj storiti namesto prebiranja družabnih medijev?
Dejavnost zaključimo z izzivom: Vsak dan preživimo brez elektronskih naprav vsaj 2h v enem kosu.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna skupina:
Mladi

Materiali:
Slike - resnične vs. photoshop, lističi z besednimi zvezami, žogica
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment