Spoli, vloge in pričakovanja

Spoli, vloge in pričakovanja
Glavna tema
opolnomočenje in vključevanje - ponos
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
opolnomočenje in vključevanje - spol
Trajanje
2-4 ure
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilj dejavnosti je osvetliti koncepte, povezane s spolom (kot so biološki spol, spolna usmerjenost, afektivnost, spolna identiteta in spolno vedenje), in spodbuditi ljudi k razmišljanju o družbeni konstrukciji vlog spolov. Cilj je osveščati udeležence, da družbena konstrukcija spola pomembno vpliva na življenje heteroseksualnih, homoseksualnih, biseksualnih, transspolnih in interseksualnih oseb.
Pregled dejavnosti
Razlike med spoli pogosto niso povsem razumljive. Ta dejavnost pomaga zagotoviti jasnost o različnih sestavinah spola in o tem, kako družbena pričakovanja silijo ženske in moške v vloge, ki niso naravne, temveč družbeno zgrajene. Ta pričakovanja so pogosto vir diskriminacije LGBTQ+ oseb.
Opis dejavnosti
Dejavnost je sestavljena iz več faz. Udeležence je treba razdeliti v skupine, ki jih sestavljajo 3-4 osebe, in jih spodbuditi, da uporabijo svojo iznajdljivost in ustvarjalnost.
Vsaki skupini se izroči nekaj revij (aktualne zadeve, moda, novice, trače) s slikami žensk in moških. Skupine imajo na voljo trideset minut, da razmislijo o sporočilih, ki jih prejmejo od teh revij : Kako so moški in ženske zastopani v teh revijah? Kako izgledajo? Kako se obnašajo?
Nato se za drugo fazo skupno število udeležencev razdeli glede na spol: dekleta bodo delala na plakatu "MOŠKI", fantje pa bodo delali na plakatu "ŽENSKA" in jih poskušali opisati po standardih naše družbe (tj. "PRAVI MOŠKI" in "PRAVA ŽENSKA"). Skupine imajo na voljo 30 minut, da prosto rišejo in/ali pišejo na plakat, na voljo pa so tudi označevalci, škarje, lepilo in različne revije, iz katerih lahko izrežejo vizualne in besedilne elemente ter jih vključijo v plakat. Pri predstavitvi je treba upoštevati naslednje elemente: Katero telo naj ima? Kako naj izgleda, kako naj bo oblečen? Kakšno idejo mora imeti o sebi? Katero osebnost naj ima? V koga naj se zaljubi? Kakšne ambicije, težnje, sanje naj ima?

Zaključna faza je sestavljena iz razprave med vsemi udeleženci (približno 30 minut), ki se lahko začne s temi vodilnimi vprašanji: Koliko nas se prepozna v teh modelih? Ali je mogoče izpolniti vsa ta pričakovanja? Katere so po vašem mnenju glavne razlike med tem, kar se pričakuje od moškega in ženske? Katere sankcije ali kazni tvegamo, če ne izpolnimo teh pričakovanj (npr. izključitev, zasmehovanje, ustrahovanje)?

Poleg tega je pomembno razmisliti o tem, kako to, o čemer smo razpravljali, vpliva na življenje LGBTQ+ oseb, tako da si zastavimo naslednja vprašanja: Kaj pomeni kratica LGBTQ+? Kako menite, da LGBTQ+ osebe odstopajo od najpogostejših pričakovanj spolov? Kako takšna pričakovanja vplivajo na življenje LGBTQ+ oseb?
Viri in dodatno gradivo
Ciljna populacija:
Mladi in mladinski delavci.

Materiali: revije z veliko slikami, plakatna deska, škarje, lepilo in markerji.

Zunanji viri/povezave
https://www.amnesty.it/pubblicazioni/diritti-lgbti-diritti-umani-guida-docenti/
Dodatne opombe
Za nadaljnjo raziskavo tega bi lahko predlagali izvedbo raziskave o podobi moških in žensk v drugih medijih in organizacijo majhne informacijske kampanje o njihovem vplivu na mlade, npr. z vključevanjem drugih tovarišev prek video intervjujev.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment