Sprehod, da bi našli sebe

Sprehod, da bi našli sebe
Glavna tema
Zdravje - fizično zdravje
Dodatne teme
Mobilnost - delež javnega prostora
Trajanje
1 dan
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Eden od ciljev te dejavnosti je spodbuditi zanimanje mladih za
radovednost o krajih, spomenikih in okoljskih lepotah, ki jih imajo mladi v
območja ter o pomenu mobilnosti za telesno zdravje. Z dnevom
hoje po različnih krajih se mladi učijo
pomen hoje za zdrav in trajnosten življenjski slog.
Pregled dejavnosti
Namen dejavnosti je pomagati mladim pri celodnevnem odkrivanju določenih območij in sosesk v njihovem mestu, z možnostjo začetnega prevoza z vlakom/avtobusom. Z dejavnostjo bodo mladi lahko razvili zanimanja za kraje, ki so jim novi ali že znani. Z vrstniki bodo lahko delili izkušnje, dejstva in razpoloženja, ki jih čutijo ali doživljajo na teh območjih. Namen dejavnosti je tudi spodbujanje dobre prakse hoje ter na splošno zdravega in trajnostnega načina življenja v sožitju z naravo.
Opis dejavnosti
Dejavnost v celoti poteka v krajih, ki jih je mogoče doseči peš (ali s kratko vožnjo z javnim prevozom do ustrezne lokacije). Mladi so motivirani, da razpravljajo o območjih, ki jih prehodijo, ter izražajo svoje ideje, razmišljanja in izkušnje. S spodbujanjem hoje in krajinske kulture mladi pridobijo pojme okoljske vzgoje, pri čemer postopoma dozoreva samozavedanje in njihov odnos do zunanjega sveta.

Med odmori je primerno mlade spodbuditi z vprašanji, povezanimi s kraji, ki so jih prehodili/obiskali, npr: Ali ste že bili v tem delu mesta? Katere naravne ali umetne elemente ste opazili? Koliko in kako se je pokrajina spremenila med sprehodom? Ali ste se počutili fizično utrujene? Ali ste v vsakdanjem življenju vajeni hoje? Kaj čutite med hojo? Ali menite, da hoja omogoča drugačen način dojemanja okolja, ki vas obdaja?

Dejavnost je mogoče organizirati z različnimi fazami čez dan, ki mladim omogočajo, da se med seboj primerjajo in razpravljajo. Vključite lahko tudi ogled muzeja ali naravnega parka. Pomembno je, da mobilnost mladih ostane eden od ciljev dejavnosti.
Viri in dodatno gradivo
Informacijski vodnik o območjih poti
Dodatne opombe
Dejavnost so razvili učenci, ki so sodelovali na delavnici 28. 2. 23 na „Istituto di Istruzione Superiore Peano“ v Torinu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment