Telesne reakcije na čustva

Telesne reakcije na čustva
Glavna tema
Zdravje - duševno zdravje
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Zdravje - splošno
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Spoznati vpliv čustev na naše telo
Prepoznavanje čustev drugih

Zaželeni rezultati:
Udeleženci bodo spoznali različne situacije in pri tem opazovali svoj čustveni odziv, kaj se jim dogaja v telesu in kaj z določenim čustvom naredijo.
Pregled dejavnosti
Za posameznikovo samopodobo, osebnostno zrelost in trdnost je pomembno, da zna prepoznati, poimenovati in ubesediti svoja čustva ter da razume, kako vplivajo na njegovo vedenje. Čustva spreminjajo fiziološko dogajanje v našem telesu, vplivajo na misli in če jih ne kontroliramo tudi na naše odzive. Na fiziološke in telesne reakcije le deloma vplivamo. Več pa lahko naredimo, če razmislimo o situaciji, ki je izzvala določeno čustvo, izbiramo in spreminjamo lahko tudi svoje vedenje. Doživljanje in izražanje čustev v veliki meri vključujejo tudi odnose z drugimi ljudmi. Ko se mladostniki učijo prepoznavati in razumevati povezave med socialnimi situacijami, njihovimi razlagami in čustvi, krepijo svoje socialno zavedanje. Izražanje in obvladovanje čustev je del spretnosti, ki jih ima posameznik.
Opis dejavnosti
Udeležencem povemo, da pomislijo na neprijetne situacije, ki so jih doživeli, lahko jih povedo tudi na glas. Nato jih prosimo, da pomislijo na prijetne situacije in povejo, kako se ob tem počutijo. Vodja pazi, da je dovolj časa, da lahko udeleženci situacijo podoživijo. Po potrebi med neprijetno in prijetno situacijo vodja izvede kakšen icebreaker.
Nato udeležencem povemo, da bomo prebrali nekaj situacij ter da je njihova naloga, da se poskušajo čim bolj vživeti v to situacijo in povedati, kakšna čustva ob tem doživljajo ter kakšne reakcije se zgodijo v njihovem telesu (npr. znojenje, močno bitje srca, tresenje rok….).
Situacije, ki jih preberemo udeležencem:
- Sošolec me je užalil pred drugimi.
-Staršem, ki pričakujejo dobro oceno, moram povedati, da sem pisal slabo.
- V šoli me skupina učencev izsiljuje za denar.
- Fant/punca, ki mi je všeč, me je povabil na sladoled.
-Moj najboljši prijatelj se je začel veliko družiti z drugim sošolcem.
- Preselil se bom v drug oddaljen kraj in za seboj pustil prijatelje.
- Za rojstni dan sem dobil tisto, kar se si vedno želel.

Refleksija: Naše telo se odziva na različna čustva. Pomembno je prepoznati naša občutja, saj jih le tako lahko obvladujemo na način, da ne škodujemo sebi ali drugim.
Viri in dodatno gradivo
Materiali:
Vodja delavnice si pripravi pripomoček z opisom osnovnih čustev (npr. jeza: glasnejše govorjenje, moč, kažemo zobe, strmimo, stiskanje zob in pesti, napeto telo….)
Fotografije ljudi, ki izražajo določeno čustvo

Interno gradivo študentov 2 letnika socialne pedagogike iz leta 2023.
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment