Ustvarjanje radostnega plakata

Ustvarjanje radostnega plakata
Glavna tema
Solidarnost - sodelovanje
Dodatne teme
-
Trajanje
1+ dnevi
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Učni Cilji:
- opolnomočenje samega sebe in drugih
- spodbujanje razvoja empatije
- razvijanje kritičnega mišljenja

Zaželeni rezultati:
Udeleženci preko iskrenega izražanja lastnih občutenj, čustev, opažanj in z deljenjem pozitivnih misli opolnomočijo sebe in ostale.

Pregled dejavnosti
Aktivnost spodbuja udeležence, da razmišljajo o sebi, ljudeh, ki jih obkrožajo (tistih, ki jih zaznamujejo bolj ali manj), organizacijah, družbi, vrednotah, možnostih, izbiri, identiteti, raznolikosti,... skratka o čemerkoli, saj dejavnost spodbuja udeležence, da na kreativen način izražajo sebe - to kar so in niso, kar doživljajo ali opazijo, da doživljajo drugi.
Opis dejavnosti
Dejavnost poteka več dni, lahko tudi več tednov, mesecev ali let - odvisno od naše vizije in od tega, koliko smo dejavnost ponotranjili.
Dejavnost je zelo sproščena in spodbuja svobodomislenost pri udeležencih.
Koordinator skupini udeležencev, s katerimi sodeluje dlje časa, poda preprosta navodila za “izpolnjevanje” plakata. Navodila so, da naj udeleženci na plakat napišejo dobre misli, povedi, dejstva, kvovte znanih osebnosti ali besede, ki jih spremljajo celo življenje (npr. nekaj kar nam neprestano govorijo starši, prijatelji, učitelji) in se jih dotaknejo ali so jih ponotranjili. Lahko napišejo tudi afirmacije, ki so jih oblikovali sami, skartka karkoli pozitivnega želijo sporočiti sebi ali drugim. N aplakat lahko tudi kaj narišejo, da ga popestrijo,...
Plakat naj se polni vsaj 5 dni in na koncu lahko vidimo, kaj lepega in spodbudnega so udeleženci pisali ali narisali. Plakat lahko obdržimo dlje časa in nanj še vedno kaj dopisujemo, ko se nam za to zdi primeren čas. Plakat nas s svojo pozitivno vsebino spodbuja in motivira, ko se počutimo slabo.

Viri in dodatno gradivo
Materiali:
plakat ali več plakatov, barvice, svinčniki, flumastri idr. ustvarjalni materiali

Metodologija:
Skupinsko delo, delo v dvojicah, individualno delo

Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment