Zbiranje hrane

Zbiranje hrane
Glavna tema
Solidarnost - Prostovoljstvo
Dodatne teme
Zdravje - splošno
Solidarnost - civilne dejavnosti
Solidarnost - družbene dejavnosti
Drugo - umetnost
Trajanje
2-4 ure
Način izvedbe
na prostem
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilj aktivnosti je vključiti mlade v prostovoljne ukrepe in jih ozaveščati o živilskih odpadkih. Ves čas aktivnosti se bo spodbujalo sodelovanje s sosednjimi trgi in trgovinami. Glavni cilj je torej razviti solidarnost z zbiranjem presežkov hrane, razdeljevanjem tistim, ki bi jo morda potrebovali, ter spodbujanjem ozaveščenosti in izobraževanja o živilskih odpadkih.
Pregled dejavnosti
Cilj aktivnosti je vključiti mlade v fazo okrevanja in distribucije presežkov hrane. Hrana, namenjena odpadkom, bo predelana in razdeljena ljudem, ki živijo v marginaliziranih razmerah.
Opis dejavnosti
Vsakdo ima pravico do zdrave, sveže in hranljive hrane. Podobno je dolžnost vseh, da se izogibamo potrati hrane. Cilj predlagane dejavnosti je zmanjšanje prehranske revščine s predelavo in distribucijo presežne in zavržene hrane v korist prikrajšanih ljudi. Ta dejavnost tako deluje tudi na sistem vrednot, saj potrati hrane daje vrednost vira za večkratno uporabo.
Da bi bila aktivnost uspešna, je priporočljivo, da že stopite v stik z eno ali več lokalnimi prostovoljnimi organizacijami, ki sodelujejo pri razdeljevanju hrane ljudem v stiski. Pomembno je ugotoviti, na katerem mestnem trgu ali območju v mestu bo dejavnost potekala in na katero zbirno mesto se bo hrana odnesla za nadaljnjo distribucijo.
Udeleženci naj ob zaprtju obiščejo stojnice, trgovine v soseski, restavracije in vprašajo, ali lahko zberejo odvečno sadje, zelenjavo in druga živila, kot so pecivo, ki bi jih sicer zavrgli.
Zbrana hrana bo prepeljana na predhodno izbrano zbirno in distribucijsko mesto.
Viri in dodatno gradivo
Zunanji vir: Primer italijanskega projekta, povezanega z zbiranjem in distribucijo neprodane hrane: foodpride.eu/

Materiali: vozički in košare
Dodatne opombe
IZJAVA: Pomembno je, da preverite predpise v vsaki državi glede vračila živil.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment