Zemljevid vaše skupnosti

Zemljevid vaše skupnosti
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Dodatne teme
Opolnomočenje in vključevanje - Kulturna pripadnost
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
opolnomočenje in vključevanje - ponos
Mobilnost - delež javnega prostora
Mobilnost - prepoznavnost mladih
Solidarnost - družbene dejavnosti
Trajanje
1-2 ure
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Učni cilji:
Razumevanje različnih pogledov na skupnosti.
Obravnavanje družbenih, političnih in gospodarskih vprašanj v skupnostih.

Pričakovani rezultati:
Od udeležencev se pričakuje, da pridobijo različne poglede na svoje skupnosti in razumevanje različnih družbenih, političnih in gospodarskih zadev, ki so ali niso prisotne v teh skupnostih.
Pregled dejavnosti
Večina ljudi živi v skupnostih, za katere menijo, da jim pripadajo. V kolikšni meri pa poznamo skupnost, v kateri živimo? Z "zemljevidom skupnosti" udeleženci narišejo grob zemljevid svojih mest, kjer delijo svoje misli o svojih skupnostih. Kot del dejavnosti vsi prikažejo, kako se počutijo na nekaterih lokacijah/stavbah, tako da na zemljevid postavijo samolepljive listke.

Opis dejavnosti
1. Skupina bi morala uporabiti papir formata A3 za izdelavo skrčenega zemljevida svoje soseske. Moderator bi moral skupino razdeliti v manjše skupine glede na njihove skupnosti, če prihajajo iz različnih krajev. Ključnega pomena je, da med kartiranjem skicirajo kraj, ki ga poznajo.

2. Moderator bi moral udeležencem dati primer iz svoje skupnosti in prositi vsako skupino, naj ustvari zelo osnovni zemljevid svojega območja. Območje je lahko mesto, en del mesta, celotna občina itd. Vključiti bi bilo treba na primer vse pomembne značilnosti, kot so avtoceste, hribi, storitve, pomembna območja in meje z mesti ali znotraj mest. Povezovalec bi moral pojasniti, da ni nujno, da je natančen ali poglobljen.

3. Udeleženci morajo uporabljati različne barve, da označijo različne lokacije, storitve in okolja (na primer modra za tovarne in trgovine, rjava za stanovanja, rdeča za vladne stavbe, zelena za gozdove itd.).

4. Ko so zemljevidi končani, morajo udeleženci začeti izražati svoja čustva in občutke o svojem območju (-ih) in kako so se počutili skozi proces risanja in razmišljanja o njih. Svoje misli lahko napišejo na samolepljive listke in jih postavijo na določena mesta zemljevida, kraje, na katere imajo nekaj občutkov ali mnenj. Ko je postavitev samolepljivih listkov končana, mora moderator udeležencem omogočiti, da se premikajo in vidijo, katere druge skupine (če sploh) so narisale na svojih zemljevidih. Če ne, moderator preprosto vpraša, kaj udeleženci čutijo med aktivnostjo in kakšne so težave v njihovih skupnostih. Poročila bi bilo treba zaključiti z razpravo o možnih izboljšavah za njihove skupnosti.
Viri in dodatno gradivo
Materiali: A3 papirji, pisala/svinčniki, barvna pisala, lepljivi listi.

Zunanji viri/povezave
Povzeto po dejavnosti "Zemljevid skupnosti" v "Zbirki orodij za moderatorje aktivnih državljanov". https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf />

Leave a Comment