Značilnosti mojega vedenja

Značilnosti mojega vedenja
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - raznolikost
Dodatne teme
-
Trajanje
5-30 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Prepoznavanje različnih tipov vedenja
Opolnomočenje udeležencev
Nadzor nad lastnimi čustvi
Pregled dejavnosti
Aktivnost je namenjena spoznavanju različnih vedenj pri drugih ljudeh in pri sebi. Preko aktivnosti prepoznavamo svoje lastnosti, da bi lahko v bodoče sami z njimi upravljali in tako imeli nadzor nad svojim vedenjem.
Opis dejavnosti
Vodja najprej predstavi temo Značilnosti mojega vedenja tako, da preko power point prezentacije razloži vsako posamezno vedenje in ga prikaže preko posameznih primerov. Pri tem pozove udeležence, da povejo svoje lastne primere, ki lahko osvetlijo določene tipe vedenja. Ko udeleženci razumejo tematiko, vodja razdeli papirje z napisanimi vedenji: pasivno, agresivno, posredno agresivno in asertivno vsakemu posamezniku. Nato sledijo navodila:
1. Obkroži ali podčrtaj lastnosti, ki so značilne zate.
Nato sledi pogovor v skupini:
2. Ali je zate značilna le ena vrsta vedenja ali se vrste med seboj prepletajo? Če gre za eno vrsto – za katero gre?
3. Izberi dve značilnosti, ki ju najbolj občuduješ pri sebi in ju zapiši.
4. Ali obstajajo lastnosti, ki bi jih želel spremeniti? Katere?

Sedaj vzemi dodatni list papirja in si zapiši vse ideje, ki ti pomagajo pri spreminjanju tistih vedenjskih značilnosti, za katere misliš, da te omejujejo. Vzemi si 5 minut časa za zapisovanje kakršnihkoli idej (ne ocenjuj idej!). Sedaj si oglej seznam.
Pri vsaki izbrani ideji, ki ti bo omogočila spremembo, bo potrebno vztrajati!
Viri in dodatno gradivo
Materiali:

Vodja pripravi liste in power point z opisom vedenj.
PASIVNO: nejasnost, zadržanost, smiliti se samemu sebi, izogibanje, samoponiževanje, čakanje, izguba, neučinkovitost, strahopetnost, umik, žrtev, brez moči, »ni mi mar«.
AGRESIVNO: zahtevati, brezkompromisnost, arogantnost, kriviti druge, neposlušanje, poniževanje drugih (v obraz), pritiskanje na druge, povzročanje bolečine, vsiljevanje, glasnost, zmagovalec, polno moči, vzeti moč drugim.
POSREDNO AGRESIVNO: obsojanje, manipulativnost, prevaranost, kriviti (posredno), poslušanje »na pol«, poniževanje drugih (za hrbtom), odzivanje, maščevalnost, pritiskanje, čustveno podkupovanje, mučenik.
ASERTIVNO: »Jaz«, neposrednost, poštenost, sprejeti odgovornosti, pozorno poslušanje, spoštovati sebe in druge, poučnost, odpuščanje, učinkovitost, spontanost, realnost, notranja moč, opolnomočenje.

Povzeto po:
Petrovič Erlah, P., & Žnidarec Demšar, S. (2004). Asertivnost: zakaj jo potrebujemo in kako si jo pridobimo (str. 192). Argos.
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment